ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добре дошли на уеб сайта oakresidence.com, наричан по-нататък („Уеб сайтът“). Oakresidence.com е рекламен уебсайт на апартаментски комплекс и хотел Oak Residence (Oak Резиденс) . Собственик на комплекса и този уеб сайт е фирма Севимекс ЕООД, с БУЛСТАТ BG120553422 и адрес за кореспонденция гр. Смолян, ул. Соколица 44. Всеки потребител на този уеб сайт е длъжен да се запознае и спазва общите условия за използване на услугите и информационните материали, предоставяни от уеб сайта.

Създателите, собствениците и сътрудниците на уебсайта не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на уеб сайта. Собственикът на този сайт и администраторите му не носят отговорност за публикуваните в уебсайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност. Вие разбирате, че решенията, които вземате не могат да се мотивират с финансовата информация, коментари и анализи, предоставени от уеб сайта. Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в този уебсайт. Вие не можете да използвате информация (текст и образ) от този уеб сайт без изричното писмено позволение от собствениците и/или администраторите на уеб сайта.

Екипът на този уеб сайт не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с GDPR РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, насочен към осигуряване на по-голяма защита на личните данни на всеки един гражданин на Европейския съюз, Ви уведомяваме, че личните данни, които ни предоставяте, са единствено с цел обработка на запитванията Ви. Ние пазим личните Ви данни и гарантираме поверителността им.

Попълвайки полетата на различните форми за връзка с нас в този сайт, Вие декларирате съгласието си за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Вашите данни не се използват и обработват за други цели. Вашите данни се обработват и използват само от екипа, работещ с този сайт и с бизнеса, който представлява. Вашите лични данни се обработват съгласно действащото българско и европейско законодателство.

По всяко едно време можете да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, с каква цел се съхраняват, както и за възможността за оттегляне на съгласието Ви за бъдещ период. Можете да се свържете с нас на имейл [email protected].

БИСКВИТКИ

Този сайт използва бисквитки (cookies) единствено за правилното му функциониране и отчитане на анонимна статистика за изпoлзването му от всички потребители чрез инструментите на Google Analytics. Бисквитките не се използват за съхранение на Вашите лични данни от контактна форма, форма за запитване или други.